Poznaj koszty pożyczki online

  • Całkowita kwota pożyczki: -
  • Okres pożyczki: -
  • Oprocentowanie: -
  • Odsetki od kwoty pożyczki:
  • Opłata przygotowawcza: -
  • RRSO -
  • Całkowita kwota do zapłaty: -
Rata pożyczki
(stała, przez cały okres pożyczki)
-

Warunki uzyskania pożyczki dla firm

Działalność zarejestrowana w Polsce

Stały adres zamieszkania

Telefon komórkowy

Brak negatywnych wpisów w bazach BIG

Od pożyczki na działalność gospodarczą dzielą Cię 4 kroki

Wybierz kwotę i okres spłaty

Wypełnij internetowy wniosek o pożyczkę

Zweryfikuj swoje dane online lub umów się z kurierem na podpisane umowy

Oczekuj przelewu lub odbierz gotówkę na poczcie korzystając z czeku GIRO

Partnerzy

Firma Wiarygodna Finansowo KPF Polski Związek Instytucji Pożyczkowych

Biznes Ratka opinie Biznes ratka opinie

Warunek uzyskania pożyczki: pozytywna ocena zdolności kredytowej wnioskodawcy.


Reprezentatywny przykład pożyczki:

Kwota 5000 zł, okres kredytowania 24 miesiące, RRSO 85,56%, przy rocznej stopie oprocentowania (stopie stałej) 10%, oznacza miesięczną ratę w wysokości 372,72 zł. Koszty odsetkowe wynoszą 536,54 zł, jednorazowa opłata przygotowawcza 3400 zł, a miesięczne koszty administracyjne to 0 zł. Ostateczna i całkowita suma, którą musi zwrócić pożyczkobiorca, wynosi 8 936,54 zł (stan na dzień 12.10.2017 r.).

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości). Pożyczkodawca w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na udostępnienie Aasa Polska S.A. danych osobowych, jest administratorem danych osobowych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem: joanna.peryt@audytel.pl

Administrator powyższych danych osobowych jest Money Beat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 16/37, 00-349 Warszawa, NIP: 5223040140, REGON: 362678227, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000577778, kapitał zakładowy w wysokości 6 000 PLN.

Dane przekazane administratorowi wykorzystywane będą w celu realizacji umów pożyczkowych, a także w celach marketingowych. Udostępnianie danych jest dobrowolne, jednak konieczne, jeśli umowa ma dojść do skutku.

Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, może żądać ich zmiany albo poprawienia. Ma również prawo do ich usunięcia. Użytkownik może także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.